انواع حجامت

حجامت انواع مختلفی دارد که رایج ترین و مفید ترین آنها حجامت عام می باشد , که در آن خونگیری از میان دو کتف انجام می شود . ولی بیش از 60 نوع حجامت دیگر وجود دارد که در زیر به تعدادی از آنها که نسبتا کاربرد بیشتری دارد اشاره می شود :

1 . حجامت نقره در کودکان ( این حجامت در بزرگسالان خطرناک و موجب فراموشی می شود )

2 . خون گیری در حد چند قطره از پشت گوش در نوزادان

3 . حجامت چانه ( تحت الذغن )

4 . حجامت سر ( حجامت رهاننده )

5 . حجامت ساعد

6 . حجامت زانو

7 . حجامت کبد

8 . حجامت کلیه ها

9 . حجامت کمر ( ساکرال ) یا چهاربند

10 . حجامت زیر ناف

11 . حجامت ساقین ( پشت ساق پا )

12 . حجامت قوزک پا

بالا